(خیریه)

Rahimian Hospital

(Charity)

.  پرداخت هزینه های درمانی مستمندان

 کمک در تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی

نذورات نقدی و غیر نقدی  ـ صدقات ـ قربانی از قبیل گاو ، گوسفند و مرغ ـ وجوهات شرعی ـ  وقف اموال و تامین غذای بیماران به   مناسبتهای مختلف مانند شب   هفتم ، چهلم و سالگرد درگذشتگان


کمک در توسعه ساختمانی بیمارستان

       نیازمندان در این مجموعه نگران هزینه های درمان خود نیستند

دریافت 
صندوق 
صدقاتsndwq.htmlsndwq.htmlsndwq.htmlsndwq.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2
واریز  به حسابهای بانکیban.htmlban.htmlshapeimage_5_link_0

به سایت رسمی بیمارستان خوش آمدید

بیمارستان رحیمیان  

طریقه های کمک به بیمارستان

درمان بیماران بخصوص بیماران نیازمند با وجود پزشکان مجرب و تجهیزات مدرن

و فرم بعد از کمکban.html
هدف
چه میتوان کرد؟
با کمک نیکوکاران
سفارش قربانیqrbany.html
پروژه امام رضا
ساختمان اول